Avante Saúde Sexual

Desde o 1 de decembro do 2018, día da loita contra a SIDA, Avante LGBT+ conta cun servizo de atención á saúde sexual no cal persoal cualificado resolve dúbidas e exerce unha labor de counseling para toda aquela persoa do colectivo LGBT+ que precise falar de sexualidade e saúde sexual.

Este servizo está dispoñible via mail en avantesaudesex@gmail.com ou mediante chat nas aplicacións móbiles Grindr e Wapo (co obxectivo de estar pronto tamén presentes en aplicacións dirixidas a mulleres).